Έρευνα

 

 

2010

Έρευνα για την ανάπτυξη ενός εικονικού εργαστηρίου για εκπαίδευση, έρευνα και συνεργασία από απόσταση. Ερευνητική ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων-Υπερμέσων

 

2009

Ανάπτυξη της 2ης εκδοχής της ψηφιακής πλατφόρμας Action Room II

 

2006

Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας Doctorate machine (μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής)

 

2003

 

Μελέτη για την ψηφιακή υποδομή και τις οπτικοακουστικές ψηφιακές λειτουργίες του νέου Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Αθήνα

 

2002

Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας Action Room για καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά πολυθεάματα. (πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας)

 

1992

Εικόνα και ήχος στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Ερευνητικό πρόγραμμα STRIDE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Συμμετοχή)